closebig

Ako to funguje?

Podajte podnet

Podajte svoj podnet v 4 jednoduchých krokoch, vo vlastnom jazyku. Nemusíte sa znepokojovať jazykovými bariérami.

Diskutujte o riešení

Diskusia prebieha priamo v Youstice online platforme a vyžaduje len niekoľko kliknutí.

Nájdite spoločné riešenie

Po dosiahnutí dohody budeme na prípad dohliadať aby sme sa uistili, že finálna dohoda bude zrealizovaná.

98%
implementovaných rozhodnutí

Naša záruka spokojnosti

Ak chcú byť predajcovia súčasťou Youstice, musia dosiahnuť dohodu so svojimi zákazníkmi najmenej v 80% prípadov a implementovať aspoň 98% dosiahnutých dohôd alebo vydaných rozhodnutí.

  1. Aký podnet chcete nahlásiť?
  2. Detaily prípadu
  3. Aké riešenie navrhujete?
  4. Zhrnutie a registrácia

Aký podnet chcete nahlásiť?

Nedoručené

Nedoručené

Tovar alebo služby mi neboli doručené.
Poskytovateľ musí doručiť tovar alebo poskytnúť objednané služby v priebehu dohodnutej dodacej lehoty. Ak nebol konkrétny termín dohodnutý alebo uvedený poskytovateľom, tovar alebo služby majú byť doručené v primeranej časovej lehote v súlade s bežnými praktikami v odvetví alebo v lehote, ktorú môže predajca rozumne zdôvodniť, inak v priebehu 30 dní.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Doručené neskoro

Doručené neskoro

Tovar alebo služba mi bol doručený neskoro.
Poskytovateľ musí doručiť tovar alebo poskytnúť služby v priebehu dohodnutej lehoty, t.j. v priebehu dohodnutého obdobia alebo pred konkrétnym dátumom. Ak konkrétny dátum nebol dohodnutý alebo určený poskytovateľom, tovar alebo služba majú byť doručené v priebehu lehoty, ktorú môže poskytovateľ rozumne zdôvodniť, inak v priebehu 30 dní.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Poškodené alebo chybné

Poškodené alebo chybné

Produkty alebo služby, ktoré som dostal/a boli poškodené alebo chybné.
Poskytovateľ musí doručiť tovar alebo poskytnúť služby zodpovedajúce svojmu popisu bez chýb alebo poškodení.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Problém s platbou

Problém s platbou

Vyskytol sa problém s poplatkom alebo transakciou.
Poskytovateľ má právo dostať dohodnutú cenu, no nemôže účtovať viac než dohodnutú cenu. Ak zákazník robí nákup od poskytovateľa, ktorý pochádza z krajiny s inou menou, kolísanie meny môže ovplyvniť koncovú cenu produktu či služby. To sa deje na riziko zákazníka s výnimkou prípadov, ak boli ceny presne uvedené a fakturované v mene používanej v krajine zákazníka.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Nezodpovedajúce popisu

Nezodpovedajúce popisu

Dostal/a som iný tovar alebo služby, než som si objednal/a.
Poskytovateľ je povinný dodať tovar alebo služby, ktoré zodpovedajú množstvu, kvalite a popisu uvedenému v zmluve.
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Spätná väzba na obchod alebo personál

Spätná väzba na obchod alebo personál

Chcem dať spätnú väzbu na predajné miesto alebo zamestnancov.
Prosím popíšte svoju skúsenosť .
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií
Iné

Iné

Chcem nahlásiť iný podnet.
Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Chcem uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť zakúpený tovar.
Zákazníci, ktorí nakupujú tovar elektronicky majú právo vrátenia tovaru v lehote 14 dní od jeho dodania. Tovar nesmie byť poškodený, nesmie niesť známky používania a mal by byť v pôvodnom obale (podmienky sa môžu medzi jednotlivými obchodníkmi mierne líšiť).
Viac informácií
Menej informácií
Viac informácií
Menej informácií